top of page

שפרירית זוהרת | 2020

סידרה של ציורי מטמורפוזה המתרחשת בין מתיקות רווייה לכאב. השפרירית היא חרק קדום , טורפת משוכללת, המסוגלת לעבור למוד של ראייה בסלאו מושן על מנת להיטיב לכידה, זאת תוך כדי מעוף מרהיב כשהאור משתבר לגוונים זוהרים בכנפיה השקופות. בסדרה זו הטבע עובר סובלימציה והדמות מרסנת רגשות ומאוויים. הצמחיה נידמית לפיסות עור וורדרדות והמים לנוזלי גוף.

bottom of page