top of page

סלמנדרה כתומה | אוצרות: חנה קומן | הוצג בגלריה צדיק 29.11.18 עד 5.1.19

בחלקו השלישי של המגדיר “רחל רבינוביץ' - חיים “יוצאת האמנית להתנגשות חזיתית בגיל התבונה עם דיו, צבעי מים וניירות.

רבינוביץ' נולדה, גדלה, התפתחה וגרה בקיבוץ דפנה על גדות נחל דן המהווה מפגש אקולוגי מרהיב של בעלי חיים, יער סבוך עצים ומים הומים. רבינוביץ', הטובלת בו במשך עשרות שנים, מגדירה את עצמה, את חירותה הרוחנית, הגשמית והאינטלקטואלית דרך זרימת הנחל, הצמחייה, האדמה ובעלי החיים השוכנים בו. אך בעוד היא גדלה, מלבלבת ומזדקנת עד לחידלון, הנחל ממשיך בזרימתו הנצחית האינסופית, נתון אך ורק לשינויי העונות. ההתקלות וההכרה בתמורות הגוף האנושי ההולך וכלה כנגד יציבות יופיו של הטבע,  הם הממנטו מורי שבמרכז סדרת העבודות הנוכחית. מימזיס עז וכחול, גאה וירוק, סוער ואדום, גועש וצהוב, שקט וורוד, פרח, עלה, ענף, שמים, אבן ובתווך דמות שדונית ואוורירית, נספגת כמו הדיו במרחב הרוחש על הנייר. הדמות האנושית המורבידית מקיימת יחסים דואליים עם הטבע. במקבץ אחד היא צפה ונטמעת בו עד היעלמות מוחלטת ובמקבץ אחר רוקדת אתו את מחול הסכינים והגולגולות- על החיים והמוות. רבינוביץ' משתעשעת עם התמורות בפניה, משחקת עם השינוי ומקצינה אותו, מותחת לחיים, משרבבת שפתיים, מצעירה גבות ומתקשטת בשפם פלפל- אדום-חריף.

אימת המוות והגיחוך מחוסר האונים אודות ודאותו, חוברים יחדיו לשיא אבסורדי עת רבינוביץ' בוחרת להתמזג עם לטאה רבת הוד בדמותה של סלמנדרה כתומה. יצור דו חיים צבעוני זרוע כוכבים ואש, הבא בגבור הגשם ונעלם כשהוא פוסק ושבגלל תכונתו החמקמקה נחשב בימי הביניים לשייך לכת השטן, לשדים ולמכשפות. הסלמנדרה הרבינוביצ'ית הצבעונית משוטטת בודדה או בקבוצות על הניירות, נפרדת מהמרחב המוגן של הנחל והיער. ככזו, הופכת באחת סמל לתכלית, לתודעה, לכוחה ולנשמתה של האמנית כקוסמת, המדייקת את  מילות קהלת "הבל הבלים הכל הבל" בדיו, קו, כתם, מים וצבע. 

bottom of page