top of page

לוחמת

רחל בת ההרים, היא מטפסת הרים, הולכת על חבל, לוחמת סומו. היא קופצת לטבעת אש, מעשנת בעשר ידיים, נושפת בנחיריה פנימה והחוצה, מותחת את עור פניה, דוחפת אצבעות לאוזניים ולעיניים... רחל רבינוביץ מציעה ציור מאתגר, מטריד, מעורר תהיות ומציב שאלות. כמו דנה שרק קמה ומתחילה שואלת למה, כך גם רחל רבינוביץ לא מניחה לשום עניין. 

ההשפעה היפנית שחדרה בישירות לציורה העצימה את מאפייני הדמות הנשית: לא עוד הדמות הכחושה, הרזה, המטה לנפול, אלא לוחמת סומו אמיצה, אמנם לא עבת בשר, אך עשויה לבלי-חת. בקבוצת העבודות האחרונה המוצגת בתערוכה זו, שנעשתה לקראת התערוכה, מכונסות יחד פילוסופיית ההישרדות ותחושה פנימית של מאבק בחיים, המהדהדות לכל אורך הדרך: הצפה של גירויים ויזואליים, קוליים וגופניים כאחד, הערמה של קשיים, משימות ומכשולים, ודרך מבוכית להתמודד עם כל אלה. רחל רבינוביץ מגבירה את המתח והחרדה כמו באמפליפייר ואז – זינוק אל טבעת האש, הנפת החרבות והסתערות אל פסגת ההר, עד קצה היקום. קבוצת הציורים הללו, בעלי הפורמאט היפני המארך והצר, הקרויה  "הלוחמת" היא, למעשה, סדרת ציורי נוף רומנטיים, פאנורמות של יערות, מישורים ופסגות הרים. הפסטוראליה של הקיבוץ הגלילי הוחלפה בויזואליה של ניישיונל ג'יאוגרפיק. בציור "השרף" נצמדת ה'לוחמת' אל ענף דק, התלוי בין שמיים וארץ, מעל תהום עמוקה. היא נצמדת וזוחלת, נחשית וערמומית, עטויה בבגד צמוד וזוהר ובנעלי-פלא מיתולוגיות. היא השרף, היא הלוחם, היא רחל בת ההרים.  

 

- טלי תמיר.    

bottom of page