top of page

שוקוקורונה | 2020

בידוד חברתי, עירפול תודעתי, מעקב אייפוני. זה זמן שחולשה הופכת לכוח, גם אם מדומיין. לוחמת גרילה מקבוצת סיכון, ממסכת סכנה. סגר אנושי חופף לטבע מלבלב, אימת מוות פוגשת חיות שוקקת. דיסטופיה אפוקליפטית, מקדשת הווה וודאי. נשימה כבדה מבעד למסכה, מאיטה צעדים, סטקטו הופך לגאטו. טקסי או סי די וחרדה משתקת, מדמים רעילות נגיפית. האוויר רוחש סכנה, בין עלי הכרוב ובשורשי הבצל, בחלמון הניגר ובצל העגבניה. וירוס מרחף בין קליפות שום שקופות, היה או לא היה? שום כלום ולא כל מאום. כל שנותר הוא שוקוקורנה ויין ניגר. לחיי החיים. רחל רבינוביץ׳, סטודיו צפוני, ישראל.

bottom of page