top of page

מסעותיי עם סמארטי | אוצר התערוכה: אבי איפרגן | מרמתוק במוזיאון בר דויד ברעם

רחל מציירת מחולות של גוף, משוחברים עם סמרטפון. לא ברור מי מכוון את הקצב, מי מחולל ומתנחשל לקצבו של מי- האמנית לסמרטפון או להיפך. האמנית והסמרטפון מחזירים מבט לצופה, לעתים במבט ישיר, לפרקים במבט מוסח. האמנית לוקחת אותנו פעם אחת למחול האבסורד ובו זמנית מובילה אותנו למעבדה שמשחברת את הטכנולוגי עם הביולוגי. מפגש ההכלאה הזה מחזיר אותנו לסרט "הזבוב" של דויד קרוננברג מ-1985. במהלך ניסויו של סת בראנדל קורית תקלה והמחשב משחבר אותו עם זבוב  שהופיע באקראי. בעקבות התקלה דפוסי ההתנהגות של סת משתנים מיום ליום והוא נתקף בתאווה אובססיבית לממתקים. 

רחל יוצרת הכלאה חזותית, המעלה שאלות קיומיות על זהות ועל יחסים המתקיימים ביננו לבין מערכות של סימולציה לצורות קיומיות חברתיות ותרבותיות.
                     
- אבי איפרגן, אוצר התערוכה מרמתוק במוזיאון בר דויד ברעם

bottom of page