top of page

האזנת סתר

בסדרה העמוסה והעשירה הקרויה: "האזנת סתר" רחל מנסה לפתור את בעיית עומס הדימויים ושיבושי הקליטה שעמדו לפתחו של בנה הבכור, שהתמודד עם הפרעות קשב וריכוז. היא הוטרדה ממאמרים על חקר המוח, ממסקנות של חברות תרופות, ממדיניות טיפולית המבקשת להנדס את המוח מחדש, לארגנו ולהתמירו במוח המתפקד באופן הרצוי. הציור "סד לראש", שנעשה בהשראת איור סיני(לא בטוחה שזה סיני,אבל יודעת בוודאות שהמקור מצרי עתיק,שיטה שמטרתה לעצב את אישיות הילד ,ראש מאורך=אמיץ,פחוס=חכם וכו',שיטה שחוזרת לשימוש בקרב האצולה הצרפתית במאה ה- 16), מציע ארבעה דימויים של ראש נתון בסד ברזל, המנסה להכתיב את צורתו, כמו כפות הרגליים החבושות של הנערות הסיניות, שנחבשו על מנת לבלום את צמיחתן, לבל יחרגו מהגודל הרצוי. דימויים נוירולוגיים של אגוז המוח ורקמת הנוירונים ממלאים את הסדרה העמוסה הזו שאינה יודעת למיין ולסנן. מכשירי מדידה ושקילה, מכונות הקלטה והשמעה, פקקים ומכסים, פקעות וסבכים – כל אלה מצוירים בקפדנות ואינם נכנעים לריבוי. המבוך נוכח כאן כדימוי מטאפורי להיעדר צלילות.

 

- טלי תמיר .

bottom of page