top of page

empty room

שוב נאלצתי לעבור סטודיו. מבט בקירות העירומים, הסדוקים, ברצפה הכהה, בברזים החלודים, בארונית המטבחון הקטנטן  וידעתי , החלל שעטף אותי - נשם. היו לו חיים משלו ואני פלשתי לתוך האורגניזם הזה, כמו גוף זר. החלל הפך ישות דומיננטית. קטנטן, צינוקי ומתפורר. במשך שנה ציירתי אותו ,כחלק מטקס גירוש שדים. אחרי התערוכה , משהו נירגע והשתחרר. הסטודיו הפך שלי, עד לפינוי הבא.

bottom of page